Małgorzata Buksińska
  Sztolnia Rzeczka
 
                      Od 1943 roku w rejonie Gór Sowich Niemcy prowadzili zakrojone na szeroką skalę i z ogromnym rozmachem prace budowlane pod wspólnym kryptonimem "Riese" ("Olbrzym").
                Przy wykorzystaniu tysięcy więźniów wybudowano kompleksy składające się z kilometrów tuneli wykutych w twardej gnejsowej skale.
Upadek hitlerowskich Niemiec spowodował to, że przedsięwzięcia nigdy nie ukończono.
To jednak co pozostało świadczy o ogromie przedsięwzięcia.

            Sztolnie wydrążono w północno-wschodnim zboczu Góry Ostra. Sztolnia owa posiada 3 tunele z osobnymi wejściami, z czego tylko 2 łączą się ze sobą.
Sztolnia nr.1 ma ok 100m długości.
Zaraz przy wejściu od prawej jest zlokalizowana "warownia".
Na końcu jej drążono 2dwa poziomy, górny i dolny. Widoczny sposób niestety nie jest udostępniony dla zwiedzających.
         Jest to miejsce połączenia sztolni 1 i 2 tunelem tzw. "komorą techniczną"(zdj.czerwone-włączony alarm p/lotniczy).
Największe rozmiary ma właśnie ta hala  (80 m długości, 10 m wysokości i 8 m. szerokości).
Sztolnia nr.2 ma ok. 90m długości
Sztolnia nr.3 ma ok. 80m długości i kończy się przodkiem.
Pomiędzy sztolniami 2 i 3 w pierwszej części jest zawał a w drugiej nie do końca wybrany urobek.
Polecam obejrzeć wszystkie sztolnie : w Rzeczce, Osówce, Włodarzu.

Zdjęcia w galerii.
SZTOLNIA I


WAROWNIA wejście